Trwa II tura konsultacji Programu Transportowego dla Wrocławia [TRANSMISJA ON-LINE]

Trwa II tura konsultacji Planu Transportowego. To istotny, strategiczny dokument, który wytyczy na kilka lat kierunki rozwoju transportu publicznego we Wrocławiu. Pierwsza część dyskusji za nami. 13 października, od godz. 17.00 zapraszamy na transmisje on-line.

 

Przedstawiamy poprawiony dokument oraz zestawienie uwag, jakie zostały złożone przez mieszkańców wraz z odpowiedziami. 
Mówimy o założeniach, kreślimy harmonogram konsultacji. Przed nami również kolejne spotkania konsultacyjne, na które serdecznie zapraszamy. Pierwsze z nich odbyło się 3 października. Kolejne 13 października o godz. 17.00 w Infopunkcie Barbara przy ul. Świdnickiej.

Otwieramy oczywiście formularz składania uwag, gdzie można skomentować nową wersję Planu Transportowego.

Termin: 30 września – 21 października 2016 – 3 tygodnie na składanie uwag.

Lista terminów:

listopad
pierwsze czytanie uchwały zawierającej Plan Transportowy na sesji Rady Miejskiej Wrocławia, poprzedzone pracami merytorycznych komisji Rady Miejskiej przed sesją.

grudzień
drugie czytanie uchwały zawierającej Plan Transportowy na sesji Rady Miejskiej Wrocławia, poprzedzone pracami merytorycznych komisji Rady Miejskiej przed sesją.

09.03 - 30.04
Pierwsza tura konsultacji

maj - wrzesień
Poprawianie Planu Transportowego

30.09
Publikacja poprawionego dokumentu Planu Transportowego wraz z uwagami i informacją o ich rozpatrzeniu.

03.10
godz. 17.00 Barbara – infopunkt (ul. Świdnicka 8c) Pierwsze spotkanie konsultacyjne. Rozmawiamy o nowej wersji dokumentu.

13.10
godz. 17.00 Barbara – infopunkt (ul. Świdnicka 8c) Drugie spotkanie konsultacyjne. Rozmawiamy o nowej wersji dokumentu.

21.10
Kończymy zbieranie uwag

październik do listopad
Analiza zebranego materiału, przygotowanie raportu z konsultacji.

grudzień
Planowane przyjecie uchwały zawierającej Plan Transportowy