Dokumenty

Zobacz aktualną wersję konsultowanych dokumentów. Wprowadzone zostały zmiany po I i II etapie konsultacji. Przedstawiamy Plan Zrównoważonego Rozwoju Zbiorowego Transportu Publicznego Wrocławia i Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia

Dokumenty przygotowane po II etapie konsultacji Planu Transportowego [opublikowano 18.11.2016]

Aktualny Plan Zrównoważonego Rozwoju Zbiorowego Transportu Publicznego Wrocławia .PDF

Raport z konsultacji Planu Transportowego .PDF

Addendum analityczne do Prognozy oddziaływania .PDF

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko .PDF

 

 

 

Dokumenty przygotowane na potrzeby II etapu konsultacji Planu Transportowego [30 września – 21 października]

Plan Zrównoważonego Rozwoju Zbiorowego Transportu Publicznego Wrocławia 

.PDF – Plan Zrównoważonego Rozwoju Zbiorowego Transportu Publicznego Wrocławia

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH OPINIE I UWAGI wraz z wyjaśnieniami i stanowiskiem Urzędu Miejskiego

 

.pdf – Raport z I Etapu Konsultacji 

 

 

 

Dokumenty przygotowane na potrzeby I etapu konsultacji Planu Transportowego [9 marca- 30 kwietnia 2016r.]

Plan Zrównoważonego Rozwoju Zbiorowego Transportu Publicznego Wrocławia 

 
Załączniki ze strony 111 i 112 prezentujemy oddzielnie w dziale MAPY
Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Wrocławia i Okolic

.PDF – Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Wrocławia i Okolic