Terminarz konsultacji

Konsultacje społeczne w sprawie Planu Transportowego Wrocławia - harmonogram.

Lista terminów:

listopad
pierwsze czytanie uchwały zawierającej Plan Transportowy na sesji Rady Miejskiej Wrocławia, poprzedzone pracami merytorycznych komisji Rady Miejskiej przed sesją.

grudzień
drugie czytanie uchwały zawierającej Plan Transportowy na sesji Rady Miejskiej Wrocławia, poprzedzone pracami merytorycznych komisji Rady Miejskiej przed sesją.

09.03 - 30.04
Pierwsza tura konsultacji

maj - wrzesień
Poprawianie Planu Transportowego

30.09
Publikacja poprawionego dokumentu Planu Transportowego wraz z uwagami i informacją o ich rozpatrzeniu.

03.10
godz. 17.00 Barbara – infopunkt (ul. Świdnicka 8c) Pierwsze spotkanie konsultacyjne. Rozmawiamy o nowej wersji dokumentu.

13.10
godz. 17.00 Barbara – infopunkt (ul. Świdnicka 8c) Drugie spotkanie konsultacyjne. Rozmawiamy o nowej wersji dokumentu.

21.10
Kończymy zbieranie uwag

październik do listopad
Analiza zebranego materiału, przygotowanie raportu z konsultacji.

grudzień
Planowane przyjecie uchwały zawierającej Plan Transportowy