Wybrana lokalizacja nie istnieje: /var/www/vhost/komunikacja.wroclaw.pl/../../common/files//plan-transportowy/spotkanie-ro-ii/

II spotkanie z Radami Osiedla w sprawie Planu Transportowego

15 kwietnia 2016 w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami wrocławskich samorządów osiedlowych. Konsultacje społeczne organizowane są przez Wydział Transportu (inicjator) oraz Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia.

W spotkaniu wzięło udział ok. 15 osób. Byli to przedstawiciele ok. 10 wrocławskich osiedli. Podczas spotkania zaprezentowano założenia Planu Transportowego. Prelegentami ze strony miasta byli: Błażej Trzcinowicz - wicedyrektor Wydziału Transportu, którego jednostka jest inicjatorem konsultacji oraz Jan Friedberg ekspert, praktyk w dziedzinie planowania transportu, a zarazem autor przedmiotowego dokumentu.

Plan Transportowy to strategiczny dokument dla Wrocławia. Opracowanie wytycza kierunki rozwoju i standardy transportu publicznego w stolicy Dolnego Śląska i gminach ościennych, wskazuje na inwestycje oraz przedsięwzięcia priorytetowe, wreszcie prognozuje oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny. Najczęściej poruszane przez radnych osiedlowych kwestie / zagadnienia / pytania dotyczyły spraw połączeń komunikacyjnych:

Jedną z poruszonych kwestii było pytanie o połączenia poziome w zachodniej części Wrocławia, m.in. pomiędzy lotniskiem, a Leśnicą.

Nie brakowało również żywych dyskusji dotyczących problemów komunikacyjnych we wschodniej części Wrocławia, szczególnie w odniesieniu do zakorkowanych Swojczyc. Wskazywano na skutki zamknięcia odcinka drogi Blizanowice – Trestno, m.in. blokowanie ul. Krakowskiej.

Kolejną grupa zgłaszanych tematów były uwagi dotyczące kwestii związanych z konstrukcją planu transportowego:

Podstawową uwagą było stwierdzenie, iż plan bazuje na inwestycjach przewidzianych w WPF, zamiast je wyznaczać. Inne uwagi odnosiły się do źródeł danych demograficznych i tworzonych na ich podstawie prognoz. Pojawił się postulat aby informacje o danych demograficznych pozyskiwać np. ze zbiorów danych spółek miejskich obsługujących potrzeby bytowe mieszkańców.

Pojawiały się też pytania i uwagi dotyczące zagadnień technicznych, związanych z taborem, obsługą ruchu itp.

Np. pytanie dotyczące połączeń kolejowych i możliwości ich wykorzystania w centrum przez tramwaje. A także postulat o zapewnienie  połączenia stacji kolejowej Wrocław Stadion i zlokalizowanego tam parkingu z kursującymi w pobliżu liniami autobusowymi i tramwajem.

Podczas spotkania przedstawiciele Rady Osiedla Biskupin – Sępolno – Bartoszowice – Dąbie zaprezentowali autorską analizę sytuacji komunikacyjnej we wschodniej części Wrocławia oraz prognozy demograficzne i statystyczne.

Co dalej z konsultacjami?

Do końca kwietnia trwa pierwszy etap konsultacji. Złożono już szereg uwag do dokumentu zarówno na samych spotkaniach jak i poprzez specjalny formularz na stronie internetowej konsultacji – www.wroclaw.pl/wroclawrozmawia. W tej chwili mamy ich około 80. W maju wszystkie uwagi będą analizowane a w samym planie naniesione zostaną konieczne poprawki. Z chwilą zakończenia tych prac, ponownie udostępnimy plan mieszkańcom i rozpocznie się drugi etap konsultacji. Przedstawiając nową wersję dokumentu – a chcemy to zrobić w czerwcu – ponownie zorganizujemy spotkania oraz umożliwimy dzielenie się uwagami przez formularz elektroniczny.  Ten etap konsultacji powinien zakończyć się stworzeniem projektu stosownej uchwały i skierowaniem dokumentu do prac rady miejskiej.  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, rada będzie mogła zająć się planem transportowym dla Wrocławia na wrześniowej sesji.

Galeria