Jak ma wyglądać transport publiczny we Wrocławiu? Weź udział w spotkaniu

Jak podnieść znaczenie transportu publicznego, jakość, komfort obsługi pasażera? Chcesz wyrazić swoją opinię, posłuchać innych, podyskutować, spotkać się z autorami planu? Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne – 21 marca o godz. 17.00 w Barbarze przy ul. Świdnickiej.

Plan Transportowy Wrocławia to ważny dokument dla realizacji przez miasto polityki zrównoważonego transportu. Obowiązek jego opracowania nakłada ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na podstawie przeprowadzonych analiz, obejmujących aspekty społeczne, infrastrukturalne, ekonomiczne i środowiskowe, zaproponowano konkretne działania, które należy podjąć, aby realizować politykę transportową, odpowiadającą bieżącym i przyszłym potrzebom.

Chcesz wyrazić swoją opinię

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne 16 marca o godz. 18.00 w Barbarze przy ul. Świdnickiej. Zaprezentujemy Plan Transportowy, a potem oddamy Wam głos. Będziemy odpowiadać na pytania i wspólnie zastanawiać się, jak zmieniać transport zbiorowy Zapraszamy!

Nie możesz przyjść?

Jeżeli nie pasuje Ci termin najbliższego spotkania, zawsze możesz oglądać transmisję na żywo.