Kogo dotyczy Plan Transportowy

Kogo dotyczy Plan Transportowy? Dlaczego jest on ważny dla mieszkańców Wrocławia? Kto może wziąć udział w jego kształtowaniu i konsultacjach?

Plan Transportowy jest dokumentem, który dotyczyć może wszystkich zainteresowanych sprawnym przemieszczaniem się po Wrocławiu i jego okolicach. Dokument ten powinien zainteresować także każdego, kto dostrzega negatywne skutki oddziaływania transportu indywidualnego na jakość życia w naszym mieście.

Drobne zmiany w przyzwyczajeniach każdego z nas mogą przyczynić się do kształtowania Wrocławia jako miasta „dla ludzi”, czyli przyjaznego mieszkańcom, których życie nie będzie zdominowane przez marnowanie czasu w korkach, uciążliwy hałas, ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza i obawy o bezpieczeństwo komunikacyjne.

Tym zmianom muszą jednak towarzyszyć rozwiązania systemowe, wymagające wielopłaszczyznowych i rozłożonych w czasie działań, na które Plan Transportowy wskazuje.

DLA MIESZKAŃCÓW:

 • rozwiązania przyjazne pieszym,
 • zrównoważenie komunikacji,
 • poprawa bezpieczeństwa,
 • dobrze funkcjonujący transport  zbiorowy,
 • dogodny dostęp do przystanków i węzłów przesiadkowych,
 • wpływ na rozwój połączeń komunikacyjnych i ich częstotliwość,
 • dbałość o środowisko,
 • lepszy przejazd czy dostępność miejsc do parkowania.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • oszczędność czasu,
 • minimalizowanie kosztów związanych z przemieszczaniem się towarów bądź dojazdem do klientów,
 • biznes w przyjaznym otoczeniu.

DLA INWESTORÓW:

 • udostępnianie terenów rozwojowych w obszarze terytorialnym objętym Planem,
 • tereny inwestycyjne dobrze skomunikowane.