Konsultacje przedłużone

Zgodnie z aktualnym terminarzem konsultacji - http://komunikacja.wroclaw.pl/harmonogram - konsultacje Planu transportowego dla Wrocławia są wydłużone o kolejne etapy.

W związku z powyższym i na podstawie zapisów UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - pkt. 3 i 4, informujemy iż termin opublikowania zbiorczych wyników konsultacji Planu Transportowego dla Wrocławia ulega tym samym wydłużeniu.
Jest to podyktowane przeprowadzeniem dodatkowych prac i analiz związanych z  przygotowaniem przedmiotowego dokumentu.