Konsultacje w sprawie Planu Transportowego

Od 9 do 30 kwietnia trwają konsultacje. Każdy może złożyć swoją uwagę lub pomysł. 16 i 21 to pierwsze terminy spotkań konsultacyjnych z autorami opracowania. Na kwiecień czyli w II turze konsultacji - planowane są następne. Plan Transportowy to ważny dokument dla realizacji we Wrocławiu polityki zrównoważonego transportu.

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia (Plan Transportowy) to dokument, który wytyczy na kilka lat kierunki rozwoju transportu publicznego w stolicy Dolnego Śląska.

– Konsultacje dotyczące Plan Transportu odbywają się albo w formie tradycyjnej papierowej albo elektronicznej za pomocą formularza elektronicznej, zaplanowane są także dwa spotkania w Barbarze, pierwsze już najbliższą środę – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UMW.

Plan Transportowy jest dokumentem wymaganym przez ustawę z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Muszą go uchwalić gminy, które chcą zlecać usługi transportu publicznego w postaci przetargów nieograniczonych. Daje on możliwość otrzymania dodatkowych punktów dla projektów, które się w nim znajdą w przypadku ubiegania się o środki unijne.

– Plan nie podaje jakie inwestycje mają być podjęte, ale analizuje te, które zostały już ujęte w dokumentach miejskich i budżetowych zaplanowanych na najbliższe lata. Analizuje w sposób wariantowy jak będzie wyglądać transport publiczny jeśli te inwestycje będą wykonane. Dlatego na końcu ma kilka możliwych wariantów rozwiązań – wyjaśnia Bartłomiej Trzcinowicz, zastępca dyrektora Wydziału Transportu. – Jednym z najbardziej radykalnych rozwiązań jest na przykład duże ograniczenie wjazdu transportu indywidualnego do centrum i jeden z wariantów wylicza jaki byłby to skutek dla transportu publicznego – dodaje Trzcinowicz.

– Plan odwołuje się do istniejących dokumentów. Powstawał na podstawie zleconych badań, które były przeprowadzone w 2013 roku i rokiem bazowym dla Planu jest właśnie ten rok. W tym czasie pojawiły się już zmiany i różne inwestycje. To wszystko w Planie Transportu będzie skorygowane – wyjaśnia Bartłomiej Trzcinowicz.

Teraz swoje opinie mogą wyrazić fachowcy oraz mieszkańcy.

Z Planem Transportowym można zapoznać się m.in. na naszej stronie - zobacz.

Dwa spotkania konsultacyjne: spotkanie z autorami planu, dyskusja, możliwość zgłaszanie uwag.

Miejsce: BARBARA: infopunkt / kawiarnia / kultura, ulica Świdnicka 8c, 50-067 Wrocław

  • 16 marca g. 18.00 z naciskiem na kwestie funkcjonalne Planu
  • 21 marca g. 17.00 z naciskiem na kwestie ekologiczne