O konsultacjach

Plan Transportowy to istotny, strategiczny dokument, który wytyczy na kilka lat kierunki rozwoju transportu publicznego we Wrocławiu. Chcemy poznać Wasze zdanie na temat proponowanych kierunków rozwoju komunikacji miejskiej. Dlatego te konsultacje.

Chcemy poznać Wasze zdanie na temat proponowanych kierunków rozwoju komunikacji miejskiej. Projekt planu transportowego zostanie wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 205, zaś wersję elektroniczną można pobrać z naszej strony, klikając kafelek dokumenty.

PRZEDMIOT i CELE KONSULTACJI:

Przedmiotem konsultacji jest projekt opracowania pn. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Wrocławia. Celem konsultacji jest zapoznanie wrocławian z planowanymi i możliwymi do wdrożenia działaniami w obszarze transportu publicznego, a jednocześnie umożliwienie wniesienia uwag do przedstawianych dokumentów.

Projekt planu transportowego zostanie wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, pok. 205, zaś wersję elektroniczną można pobrać:

Opracowany dokument jest zgodny z ustawą z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozporządzeniem z 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

PRZEBIEG KONSULTACJI:

REZULTAT KONSULTACJI:

Efektem konsultacji będzie poznanie opinii wrocławian i uchwalenie dokumentacji, uwzględniającej realne potrzeby mieszkańców w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.

ORGANIZATORZY KONSULTACJI:

Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia – inicjator

50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4

I piętro,  pok. 103
tel. +48 71 777 88 80
faks +48 71 777 88 81
e-mail: wtr@um.wroc.pl

Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia – partner

50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4

I piętro, pok. 120
tel. +48 71 777 86 68
e-mail: bps@um.wroc.pl