O Planie Transportowym rozmawiamy na Dworcu Głównym

Dzisiaj, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na ostanie w tej turze procesu konsultacji, spotkanie z mieszkańcami. O Planie Transportowym dla Wrocławia, o tym jak ma wyglądać transport publiczny, będziemy rozmawiać w zabytkowej Sali Sesyjnej Dworca Głównego.

  

Ostatnie spotkanie konsultacyjne II etapu konsultacji odbędzie się w piątek, 15 kwietnia godz. 18.00 na Dworcu Głównym w Sali Sesyjna, ul. Piłsudskiego 105 (przez wejście główne, po prawej stronie, na piętrze)

Plan Transportowy to strategiczny dokument dla Wrocławia. Opracowanie wytycza kierunki rozwoju i standardy transportu publicznego w stolicy Dolnego Śląska i gminach ościennych, wskazuje na inwestycje oraz przedsięwzięcia priorytetowe, wreszcie prognozuje oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.

Więcej informacji na stronie konsultacji

Uwagi, pomysły, zapytania - możesz przedstawiać do 30 kwietnia 2016 tutaj.