Rozmawiamy o Planie Transportowym z wrocławskimi samorządami osiedlowymi

12 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne. Tym razem o Planie Transportowym dla Wrocławia dyskutowaliśmy z przedstawicielami wrocławskich rad osiedli. To było pierwsze z dwóch zaplanowanych tego typu wydarzeń. Konsultacje społeczne organizowane są przez Wydział Transportu (inicjator) oraz Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia.

W spotkaniu wzięło udział blisko 25 osób. Byli to przedstawiciele ok. 10 wrocławskich osiedli. Podczas spotkania zaprezentowano założenia Planu Transportowego. Prelegentami ze strony miasta byli: Błażej Trzcinowicz – wicedyrektor Wydziału Transportu, którego jednostka jest inicjatorem konsultacji, oraz Jan Friedberg, ekspert, praktyk w dziedzinie planowania transportu, a zarazem autor przedmiotowego dokumentu.

Plan Transportowy to strategiczny dokument dla Wrocławia. Opracowanie wytycza kierunki rozwoju i standardy transportu publicznego w stolicy Dolnego Śląska i gminach ościennych, wskazuje na inwestycje oraz przedsięwzięcia priorytetowe, wreszcie prognozuje oddziaływanie transportu na środowisko naturalne.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny. Zaczęło się od kwestii pobocznych, dotyczących funkcjonowania samych samorządów osiedlowych i nieistotnych dla konsultacji planu transportowego. Ale zaraz potem rozmawiano już o sprawach bardziej merytorycznych. Najczęściej poruszane przez radnych osiedlowych kwestie skupione były na obsłudze komunikacyjnej poszczególnych osiedli:

 • Dlaczego korytarze (oznaczone na prezentowanej mapce na fioletowo) omijają Oporów?
 • Pytanie o remontowany most na Widawie – czy będzie przystosowany do ruchu tramwajowego w przyszłości.
 • Zarzut, że przez Sołtysowice do miasta wjeżdża transport ciężki.
 • Zarzut, że miasto miało plany na uspokojenie ruchu, ale się z tego wycofało.
 • Prośba o wyjaśnienie, dlaczego brakuje na mapach korytarza komunikacyjnego przy Muchoborze Wielkim.
 • Czy w Planie wzięto pod uwagę inwestycje mieszkalne i ich wpływ na transport publiczny, realizowane w granicach miasta?
 • Czy linie autobusowe 145 i 146 będą zlikwidowane na rzecz tramwaju?
 • Postulat o budowę dróg łączących ul. Królewiecką z Kosmonautów.
 • Zarzut, że jedyny dojazd do szpitala wojewódzkiego możliwy jest obecnie przez ul. Kosmonautów.
 • Postulat o zaplanowanie linii autobusowej (np. 102), obsługującej szpital wojewódzki.
 • Postulat o poszerzenie ul. Kosmonautów, ponieważ jest niedrożna. Uwaga, że ruch osiedlowy w tamtym miejscu to 70%.
 • Postulat o poprzeczne połączenie autobusowe Maślice-Stabłowice-Złotniki, umożliwiające dojazd do tramwaju przy ul. Kosmonautów.
 • Zarzut, że obecny parking P&R w Leśnicy „tonie w błocie” i postulat budowy dodatkowych trzech parkingów.
 • Postulat o stałe kursowanie linii autobusowej do Leśnicy – w razie awarii tramwaju nie ma czym dojechać do Leśnicy, a oczekiwanie na autobus zastępczy trwa zbyt długo.
 • Zarzut, że obie linie tramwajowe z Kozanowa pokrywają się i postulat, aby zamienić linię 32 z 33, aby z Kozanowa możliwy był dostęp w dwa rejony miasta.
 • Postulat o usprawnienie połączeń z Ołtaszyna do centrum. Zarzut, że pogorszył się znacząco czas jazdy linii 612.
 • Postulat o zmianę lokalizacji planowanej tymczasowej pętli linii 144 i utworzenie pętli linii 144, w miejscu zgodnym z postulatami rady osiedla (przekazanymi poza konsultacjami Planu).

 • Postulat dotyczący częstotliwości kursowania pociągów na linii Wrocław – Głogów (1,2/h) oraz wniosek o budowę stacji kolejowej odciążającej północną część Leśnicy.
 • Postulat o nawiązanie współpracy z przewoźnikami kolejowymi i utworzenie linii kolejowej Leśnica-Gądów-Grabiszyńska-Jagodno-Siechnice-Sołtysowice.
 • Rada Osiedla Lipa Piotrowska postulowała, aby „zwalniane linie autobusowe w wyniku rozwoju linii tramwajowych skierować np. do obsługi osiedli peryferyjnych typu Lipa Piotrowska”. Osiedle się rozbudowuje, a obecnie kursuje tam jedna linia stała co 30 minut i jedna linia szczytowa również co 30 minut.
 • Kolejna grupa zgłaszanych tematów dotyczyła kwestii związanych z konstrukcją Planu Transportowego:
 • Z KBR wynika, że 27-proc. udział w podróży ma komunikacja zbiorowa, a z wykresu nr 3 (na prezentacji) wynikało dużo więcej.
 • Postulat przedstawienia źródła danych na prezentowanych wykresach.
 • Postulat o zmiany w oczekiwanym interwale obsługi w dni robocze na czas oczekiwania nieprzekraczający 10 minut.
 • Zarzut pogorszenia standardów obsługi, wynikający z zapisów Planu względem obecnie funkcjonujących częstotliwości, np. na osiedlu Gaj.
 • Pojawiały się też pytania i uwagi co do zagadnień technicznych, związanych z taborem, obsługą ruchu itp.
 • Czy miasto bierze pod uwagę fakt, że tramwaj, gdy się zepsuje, blokuje cały ruch?
 • Zarzut dotyczący starego taboru tramwajowego.
 • Zarzut dotyczący formy kursowania tramwajów – „przyjeżdżają trzy naraz, a potem trzeba 10 minut czekać”.
 • Wniosek o sensowne zakupy taboru (tańszy tramwaj na „sztywnych wózkach” to droższe remonty torowisk, zatem suma wydatków mniej korzystna).

Co dalej z konsultacjami?

Do końca kwietnia trwa pierwszy etap konsultacji. Złożono już szereg uwag do dokumentu zarówno na samych spotkaniach, jak i poprzez specjalny formularz na stronie internetowej konsultacji – www.wroclaw.pl/rozmawia. W tej chwili mamy ich około 80. W maju wszystkie uwagi będą analizowane, a w samym Planie naniesione zostaną konieczne poprawki. Z chwilą zakończenia tych prac, ponownie udostępnimy Plan mieszkańcom i rozpocznie się drugi etap konsultacji. Przedstawiając nową wersję dokumentu – a chcemy to zrobić w czerwcu – ponownie zorganizujemy spotkania oraz umożliwimy dzielenie się uwagami przez formularz elektroniczny. Ten etap konsultacji powinien zakończyć się stworzeniem projektu stosownej uchwały i skierowaniem dokumentu do prac Rady Miejskiej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, Rada będzie mogła zająć się Planem Transportowym dla Wrocławia na wrześniowej sesji.