Trwa II tura konsultacji Programu Transportowego dla Wrocławia [TRANSMISJA ON-LINE]

Trwa II tura konsultacji Planu Transportowego. To istotny, strategiczny dokument, który wytyczy na kilka lat kierunki rozwoju transportu publicznego we Wrocławiu. Pierwsza część dyskusji za nami. 13 października, od godz. 17.00 zapraszamy na transmisje on-line.

 

Przedstawiamy poprawiony dokument oraz zestawienie uwag, jakie zostały złożone przez mieszkańców wraz z odpowiedziami. 
Mówimy o założeniach, kreślimy harmonogram konsultacji. Przed nami również kolejne spotkania konsultacyjne, na które serdecznie zapraszamy. Pierwsze z nich odbyło się 3 października. Kolejne 13 października o godz. 17.00 w Infopunkcie Barbara przy ul. Świdnickiej.

Otwieramy oczywiście formularz składania uwag, gdzie można skomentować nową wersję Planu Transportowego.

Termin: 30 września – 21 października 2016 – 3 tygodnie na składanie uwag.

Lista terminów:

do 16.08

Powołanie przez Miejską Komisję ds. Referendum Lokalnego we Wrocławiu obwodowych komisji ds. referendum lokalnego we Wrocławiu sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum lokalnym we Wrocławiu.

Zgłaszanie Prezydentowi Wrocławia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum lokalnym we Wrocławiu, zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a


do 23.08

Składanie do Prezydenta Wrocławia wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum lokalnym we Wrocławiu, o dopisanie ich do spisu w wybranych przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zgłaszanie Prezydentowi Wrocławia przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum lokalnym we Wrocławiu, zamiaru głosowania przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a


do 27.08

Składanie Prezydentowi Wrocławia wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum lokalnym we Wrocławiu.


Zasady WBO 2016. Przygotujemy w oparciu o wypracowane rekomendacje i przedstawiamy zarówno radnym miejskim i Społecznej Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego.


10.06 - 24.06

Na stronie referendum można wypełnić formularz z propozycją zagadnienia w formie elektronicznej. Zagadnienie można także zgłosić w formie papierowej w Biurze ds. Partycypacji Społecznej.

Wnioski papierowe są dostępne w punktach informacji w Centrach Obsługi Mieszkańców UM oraz w internecie (pobierz wniosek)


25.06 - 08.07

Biuro ds. Partycypacji Społecznej weryfikuje propozycje wrocławian, które zostaną przekazane do Komisji Rady Miejskiej ds. Partycypacji  Społecznej i Osiedli. 

Komisja wybierze 5 najistotniejszych zagadnień. Następnie wrocławianie wybiorą w badaniu opinii społecznej najważniejsze zagadnienie.

Wybrane czwarte pytanie referendalne zostanie przekazane, przed sesją 9 lipca 2015 roku, Radzie Miejskiej.


09.07

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie referendum


10.07 - 05.09

Okres przygotowań do referendum


01.09

Początek prac nad analizą ustroju osiedlowego Wrocławia


04.09

Godzina 24.00 zakończenie kampanii referendalnej we Wrocławiu.


06.09

Godziny 7.00-21.00 referendum lokalne we Wrocławiu


07.09

15.09

Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji placu Piłsudskiego


15.09

Rozpoczęcie przyjmowanie pomysłów, uwag do koncepcji rewitalizacji placu Piłsudskiego za pomocą strony www.wroclaw.pl/rozmawia


19.09

Wiecej informacji o pikniku i punkcie konsultacyjnym


23.09

Debata „Wrocław a imigranci” [RELACJA]


04.10

Zakończenie konsultacji w sprawie placu Piłsudskiego


04.10

Zakończenie zbieranie wniosków, uwag w ramach konsultacji. 


10.10

Seminarium i warsztaty o zieleni i środowisku


12.10

Rozpoczęcie konsultacji: uruchomienie strony interentowej oraz formularz do zgłaszania pomysłów.


15.10

Spotkanie konsultacyjne w Szkole Podstawowej nr 45  przy ul. Rafała Krajewskiego 1, Będziemy na was czekać między godz. 17.30 a 19. 


17.10

Seminarium i warsztaty o transporcie i mobilności


19.10

Spotkanie konsultacyjne w Liceum Ogólnokształcącym nr XI przy ul. Spółdzielczej 2A. Będziemy na was czekać między godz. 17.30 a 19. 


22.10

Spotkanie konsultacyjne w Liceum Ogólnokształcącym nr XI przy ul. Spółdzielczej 2A. Będziemy na was czekać między godz. 17.30 a 19. 


24.10

Seminarium i warsztaty o mieszkalnictwie


24.10

Ostatni dzień zbierania formalnych wniosków do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta


26.10

Spotkanie konsultacyjne w Gimnazjum nr 20 ul. Fryderyka Pautscha 9. Będziemy na was czekać między godz. 17.30 a 19. 


01.11

Zakończenie konsultacji w sprawie uporządkowania parkowania na Biskupinie i Sępolnie. 


16.11

Rozpoczęcie konsultacji . Urchomienie strony www.wroclaw.pl/ocen-wbo2015


16.11 - 02.12

Zachęcamy do składania uwag, komentarzy, pomysłów. Możecie je zgłosić przy pomocy formularza lub pisząc na adres email budzetobywatelski@um.wroc.pl


03.12 - 04.12

Analiza zebranego materiału na potrzeby seminarium i warsztatów


05.12

Spotkanie konsultacyjne w CRZ Krzywy Komin. Więcej o wydarzeniu przeczytasz w artykule: Porozmawiajmy o Wrocłaskim Budżecie Obywatelskim w Krzywym Kominie


06.12

Koniec konsultacji


26.01

Spotkanie konsultacyjne o godz. 17.30, w Krzywym Kominie, ul. Dubois 33-35a

Relacja ze spotkania


28.01

Spotkanie konsultacyjne o godz. 17.30, w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Komuny Paryskiej 36-38

Relacja ze spotkania


02.02

Spotkanie konsultacyjne o godz. 17.30, w Krzywym Kominie, ul. Dubois 33-35a


04.02

Spotkanie konsultacyjne o godz. 17.30, w Muzeum Etnograficznym, ul. gen. R. Traugutta 111/113


14.02

Zakończenie zbierania uwag i propozycji do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018