Trwa analiza zgłoszonych uwag do planu transportowego. II etap konsultacji zaczniemy później

Z uwagi na dużą ilość uwag i przedłużające się prace nad ich analizą, implementacją oraz przygotowaniem raportu z pierwszej części konsultacji termin rozpoczęcia drugiego etapu został przesunięty.

Dokładny harmonogram drugiego etapu konsultacji Biuro Partycypacji Społecznej planuje opublikować pod koniec września.  Drugi etap konsultacji będzie prowadzony w oparciu o poprawiony plan transportowy wraz z raportem z pierwszego etapu. Dokumenty będą ogólnie dostępne na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia W ramach konsultacji planowane są kolejne spotkania z mieszkańcami.