Zgłoś swoją uwagę - II tura konsultacji

Dzięki Tobie i dla Ciebie rozwijamy transport publiczny. Masz ciekawe wnioski, uwagi, spostrzeżenia? Wpisz je do formularza i weź udział w konsultacjach Planu Transportowego Wrocławia.

Formularz został zamknięty o godz 23.59 21.10.2016r. 

 

Prosimy o wskazanie konkretnego dokumentu, dalej fragmentu tekstu w dokumencie, do którego odnosi się uwaga, a więc – rozdziału, akapitu, strony bądź załącznika lub tabeli.

Drugą możliwością wypowiedzenia się jest udział w dwóch zaplanowanych spotkaniach konsultacyjnych. Projekt planu transportowego zostanie również wyłożony w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, I p., pok. 205.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia konsultacje@um.wroc.pl